Kontakty

DISTRIBÚTOR PRE SR A ČR:

STARHOUSE MEDIA,a.s.

Brečtanova 1

831 01 Bratislava, SR

IČO : 35 963 662

IČ DPH : SK 2022 0944 04

Reg : OR SR BA 1, odd SA, vložka 3737/B

 

OTÁZKY A INFORMÁCIE:

mail: andrea@greendogfood.sk

+421 903 765 767